COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor ar y Coronafeirws

  • Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19 - 27/10/2020

  • Nodyn Atgoffa: Cyfnod Clo Byr - Rheolau newydd yn berthnasol i reolaeth COVID-19

    23/10/2020, 21:29

    Nodyn Atgoffa: Cyfnod Clo Byr - Rheolau newydd yn berthnasol i reolaeth COVID-19. Maer rheolau hyn yn eu lle o 18:00Â 23ainÂHydref tan 00:001Â 9fedÂTachwedd. Bydd Swyddogion y Cyngor yn patrolior Sir i sicrhau bod y rheolau yn cael eu dilyn.

Cyngor ac Arweiniad Coronafeirws
##ALTURL## Ailagor ein gwasanaethau

Ailagor ein gwasanaethau

Bydd ein hadran ailagor gwasanaethau yn eich helpu i gael y ddiweddaraf o’r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch ynglŷn â’r broses o ddatgloi ein gwasanaethau.
##ALTURL## Canolfan Gymunedol

Canolfan Gymunedol

Siop-un-stop ar gyfer y rheiny sy'n chwilio am gymorth gyda thasgau fel siopa (o ganlyniad i hunan-ynysu); y rheiny sy'n gallu rhoi cymorth, a'r rheiny sy'n cymryd rhan mewn rhwydweithiau gwirfoddolwyr cymunedol.
##ALTURL## Newidiadau i wasanaethau

Newidiadau i wasanaethau

cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl wybodaeth y mae angen i chi ei wybod am newidiadau i'n gwasanaethau oherwydd cyfnod atal byr Cymru
##ALTURL## Cyngor a Chymorth Busnes

Cyngor a Chymorth Busnes

Edrychwch ar y cyngor a'r cymorth busnes diweddaraf, a ddarparwyd mewn ymateb i argyfwng y Coronafeirws.
##ALTURL## Lles

Lles

Dewch i wybod mwy am wneud ymarfer corff o'ch cartref cynnal iechyd meddwl cadamhaol, ynghyd ag awgrymiadau i blant am weithgarddau a chwarae
##ALTURL## Tai

Tai

Gwybodaeth Tai yn ystod argyfwng y Coronafeirws
##ALTURL## Budd-daliadau, Disgowntiau ac Esemptiadau

Budd-daliadau, Disgowntiau ac Esemptiadau

Edrychwch i weld a ydych yn gymwys a gwnewch gais am: Budd-dal Tai; Cynllun Disgownt, Esemptiad a Gostyngiad y Dreth Gyngor.
News Area

Hysbysiadau Preifatrwydd

ID: 6238, revised 19/10/2020


Source: https://www.sir-benfro.gov.uk/cyngor-a-y-coronafeirws Find out more about Recite Me Last updated: 28/10/2020 3:04:19